Въведение

Сигурността и правилното използване на личните данни са от изключително значение както за нашите потребители, така и за Иновативни Финанси ООД. Затова за нас е важно потребителите ни да разбират защо и как обработваме тяхната лична информация. Настоящата Политика за личните данни е неразривно свързана с Общите условия на Иновативни Повече