Процес на работа

Първата стъпка в процеса на събиране на просрочени задължения е покана за доброволно погасяване и ако до две седмици няма резултат се предприемат съдебни мерки. Принудителното събиране се осъществява от съдебен изпълнител, който запорира заплата, банкови сметки, вещи и движимо и недвижимо имущество. Често таксите и разноските по делото са по-големи от целия дълг, но те са изцяло за сметка на клиента, който изрично е предупреден за това.