Междуфирмени задължения

Фирмените задължения изискват специален набор от умения. Това е така, защото търговските дългове са с по-голяма стойност от потребитеските и …предполагат преговори от по – деликатен характер. Участието на различни юридически лица и множество страни в процеса на събиране на задълженията, показват необходимостта от съставянето на сложни стратегии за постигане на необходимите резултати.

Иновативни финанси ООД разбираме важността на тези умения и затова разполагаме с екипи от добре обучени професионалисти, които могат да доставят най-добрия резултат за Вас и Вашия бизнес в най-кратки срокове.

За повече информация можете да се обърнете към нашите консултанти на тел. 0 700 300 17 или на e-mail: office@ifinances.bg