За Вашата сигурност

“ИНОВАТИВНИ ФИНАНСИ” ООД е регистрирана като администратор на лични данни пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД). Администратор на лични данни е лице или държавен орган, обработващ данни, като видът на данните, целите и средствата за обработване са определени или със закон, или самостоятелно от администратора. Нашата цел е да Ви осигурим спокойствие и надеждност, за едно по-добро сътрудничество на финансовия пазар.