Задължения на банкови институции

При събиране на просрочени вземания на компании в бнковия сектор, бързото и ефективно действие е от изключително значение. В управлението на …тези портфейли добрите служители заемат ключова роля. За да  осигурим по-добро усвояване и разбиране на процеса на събиране на просрочени кредити, обръщаме голямо внимание на обучението на служителите. Въз основа на доброто познаване и управляване на този процес, могат да се изградят конкретни програми в зависимост от характеристиките на съответния кредитор и по този начин да се подобри ефективността на събиране.